LuzdeAmor

Contact

Mitt arbete tar sin utgångspunkt i det fotografiska språket och genomsyras av en djupgående observation av ljuset. Syftet med mitt arbete är att bevisa ljusets aktivitet genom utforskandet av teorier om hur ljusföreningar i en bild uppfattas och manifesteras. Nyfikenheten att bygga egna kameror är ett av de inslag som kännetecknar mitt arbete, utöver att i varje projekt lyfta reflektioner kring vårdandet av livet och allt som kretsar kring det.

Under sex år fokuserade mina projekt på humanitärt bistånd och skydd av liv, vilket ledde mig till att formulera mer än tio projekt riktade mot urfolk och sårbara befolkningar i Colombia. Resultatet av mitt arbete ledde till att jag blev inbjuden som handledare i foto- och filmprojekt i Ecuador, Colombia, Argentina, Estland och Tyskland.

Jag bor numera i Uppsala, där jag utvecklar den tekniska delen av mina projekt i analoga och digitala fotolaboratorium.

mariobarrero.c@gmail.com

©Mario Barrero